Circulaire Woonwijk

Als je wonen in een huis, in een straat, in een woonwijk, opnieuw zou mogen uitvinden.
Hoe zou dan de woonwijk van morgen er uit zien?

Een woonwijk waar op nieuwe manieren wordt omgegaan met water, energie en afval.
Waar we zoveel als maar mogelijk onze eigen energie opwekken en gebruiken.
Waar we zo efficiënt mogelijk omgaan met ons drinkwater, regenwater, rioolwater.
Waar goed nagedacht wordt over hergebruik van goederen en afval niet bestaat.
Waar wonen met elkaar, werken met elkaar, delen met elkaar en zorgen voor elkaar centraal staan.

Ontwerp, met een team in 30 uur deze circulaire woonwijk en probeer liefst met werkende modellen onze jury te overtuigen waarom jouw team met één van de mooie prijzen naar huis zou moeten gaan.
Aanmelden via eventbright

We werken vanuit 3 tracks:

Energie:
We hebben energie nodig om te leven en te werken. Ons lichaam haalt energie uit voeding en voor onze apparaten vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat we energie uit een stopcontact kunnen halen. Maar die elektriciteit komt ergens vandaan. Meestal ver weg en meestal niet erg milieuvriendelijk opgewekt. Maar elektriciteit is niet de enige vorm van energie. Als je gaat zoeken zijn er heel veel vormen: zonne-energie, aardwarmte, windenergie, warmte-energie onttrekken aan water, energie uit organische stoffen, etcetc. Het KAN dus anders en het MOET anders: Energie die NIET van ver komt en WEL milieuvriendelijk is.
Bedenk hoe je lokaal (in je woonwijk) anders met energie zou kunnen omgaan, het zelf zou kunnen opwekken en ook zelf gebruiken (want energietransport zorgt voor verlies)

Water:
Al staan we er niet altijd bij stil: Water speelt een ongelooflijk belangrijke rol in ons leven. Het water om ons heen heeft vele verschijningsvormen: drinkwater, regenwater en rioolwater. Water is krachtig en bevat energie: heeft een temperatuur om te koelen of te verwarmen.
Maar zonder goede beheersing en controle kan water ook gevaar opleveren (overstromingen) en aanzienlijke schade veroorzaken.
Bedenk hoe je water in jouw nieuwe woonwijk een belangrijke (nieuwe) rol kunt laten spelen.

Afval:
De wijze waarop we leven en werken zorgt ervoor dat we nogal wat afval produceren. Afval dat wellicht gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe dingen (circulaire economie). De beste manier het afvalprobleem te lijf te gaan is ervoor te zorgen dat we er minder van hebben. Dat kan bijvoorbeeld door producten anders te verpakken of zo lang mogelijk te laten functioneren (door als het kapot is te repareren in plaats van weg te gooien – repair-café’s -) Vervolgens moeten we zien dat we zo veel mogelijk hergebruiken om zo min mogelijk restafval over te houden (waaruit bestaat ons afval en hoe kunnen we de bruikbare bestanddelen eruit halen o.a. organische bestanddelen, metalen en kunststoffen).
Bedenk een nieuwe manier hoe we in een woonwijk tegen afval aan kijken en met afval zouden kunnen omgaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *